• 138653026

ഉൽപ്പന്നം

  • 3.95 ഇഞ്ച് LCD IPS ഡിസ്‌പ്ലേ/ മൊഡ്യൂൾ/ 480*480/MIPI ഇന്റർഫേസ് 40PIN

    3.95 ഇഞ്ച് LCD IPS ഡിസ്‌പ്ലേ/ മൊഡ്യൂൾ/ 480*480/MIPI ഇന്റർഫേസ് 40PIN

    ഈ 3.95 ഇഞ്ച് എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേ ഒരു ടിഎഫ്ടി-എൽസിഡി പാനൽ, ഡ്രൈവർ ഐസി, എഫ്പിസി, ബാക്ക്ലൈറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നിവ ചേർന്നതാണ്.3.95 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയയിൽ 480*480 പിക്സലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ 16.7M നിറങ്ങൾ വരെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും കഴിയും.ഈ ഉൽപ്പന്നം RoHS പാരിസ്ഥിതിക മാനദണ്ഡത്തിന് അനുസൃതമാണ്.

  • 3.0 ഇഞ്ച് LCD IPS ഡിസ്‌പ്ലേ/ മൊഡ്യൂൾ/ 360*640/RGB ഇന്റർഫേസ് 30PIN

    3.0 ഇഞ്ച് LCD IPS ഡിസ്‌പ്ലേ/ മൊഡ്യൂൾ/ 360*640/RGB ഇന്റർഫേസ് 30PIN

    ഈ 3.0 ഇഞ്ച് LCD ഡിസ്പ്ലേ ഒരു TFT-LCD പാനൽ, ഡ്രൈവർ IC, FPC, ഒരു ബാക്ക്ലൈറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നിവ ചേർന്നതാണ്.3.0 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയയിൽ 4360*640 പിക്സലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ 16.7M നിറങ്ങൾ വരെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും കഴിയും.ഈ ഉൽപ്പന്നം RoHS പാരിസ്ഥിതിക മാനദണ്ഡത്തിന് അനുസൃതമാണ്.